Սևանի պաշտպանության նախաձեռնության հայտարարությունը

Ս.թ. օգոստոսի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովն ընդունեց հանցավոր մի որոշում, որով նախատեսվում է Սևանա լճից ջրի բացթողումների ծավալն ավելացնել մինչև 360 մլն. խոր. մետր (նախորդ տարիներին օրենքով սահմանված 170 մլն. խոր. մետրի փոխարեն):

Անկախ գիտնականների կարծիքով Սևանա լճից բացթողումների կրկնապատկումն անընդունելի է և վտանգավոր լճի համար: 2008թ. բնակլիմայական պայմաններն այնքան անբարենպաստ չեն եղել, որ նման նախաձեռնության անհրաժեշտություն ծագեր, իսկ ոռոգման ջրի պահանջարկի շահարկվող աճի վերաբերյալ չկան համապատասխան հիմնավորումներ:

Հերթական անգամ Հայաստանի իշխանություններն ապացուցում են իրենց ապազգային բնույթը…

Հերթական անգամ զոհաբերության սեղանին են դրվում հանրության սեփականություն հանդիսացող ռեսուրսները` հագուրդ տալով մի խումբ մարդկանց անձնական շահերին…

Հերթական անգամ իրենց ազգային ձևացնող քաղաքական կոալիցիայի անդամ կուսակցությունները, մասնավորապես` Հայ Յեղափոխական Դաշնակցությունը դրսևորում է անսկզբունքայնություն և մորթապաշտություն …

Սևանից ջրառի ծավալներն ավելացնելու իրական պատճառներն ակնհայտ են` իշխանությունները փորձում են ջրասույզ լինելուց փրկել մի խումբ օլիգարխների անօրինական կառույցները: Իսկ թե ինչպես և ում կողմից է օգտագործվում Սևանա լճից հավելյալ վերցված ջուրը, կասկած է հարուցում:

ՎՏԱՆԳԻ ՏԱԿ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՊԱԳԱՆ…

Այսօր ավերվում են Սևանա լիճն ու Թեղուտի անտառները,

վաղը` կվատնվեն Հայաստանի ողջ ընդերքը և կենսառեսուրսները,

իսկ ուրանի նախատեսվող արդյունահանումը պարզապես կործանարար կդառնա երկրի համար:

20-րդ դարի սկիզբը հատկանշվեց

Օսմանյան կայսրությունում իրականացված ցեղասպանությամբ:

21-րդ դարը սկսվել է հայրենի

իշխանությունների կողմից իրականացվող սպիտակ ջարդով…

ՓՐԿԵ’ՆՔ ՄԵՐ ԵՐԿԻՐԸ…

Հանցագործությունները տեղի են ունենում մեր լուռ մասնակցությամբ:

Lռությունը համաձայնություն է:

____________________________________

On August 21, 2008 the National Assembly of the Republic of Armenia adopted a decision to increase the volume of water release from Lake Sevan up to 360 mln. cubic meters (instead of 170 mln. cubic meters of previous years established by law).

According to the opinion of independent scientists duplication of the volume of released water from Lake Sevan is impermissible and dangerous for the lake. Climate conditions during 2008 have not been as unfavorable as to generate a need for a measure. While, the declared increase of demand for irrigation water is not justified adequately.

Once again the Armenian authorities prove their anti-national nature…

Once again the publicly-owned resources are sacrificed to satisfy the interests of a group of people…

Once again the coalition parties that pretend to serve national interests, particularly the Armenian Revolutionary Federation, have demonstrated unprincipled and self-seeking behavior.

Meanwhile, the real reasons for the increase of intake from Sevan are obvious – the authorities try to save from being sunk the illegal buildings of a group of oligarchs. As for how and by whom the additional volumes of released water are used — raises certain doubts.

ARMENIA’S FUTURE IS IN DANGER…

Today Lake Sevan and Teghut forests are being destroyed,

Tomorrow the mines and biological resources will be exploited,

while the intended extraction of uranium will be devastating for the country.

The turn of the 20th century

was marked by the genocide of Armenians in the Ottoman Empire.

The 21st century has begun

with a ‘white’ massacre conducted by native authorities…

LET’S SAVE OUR COUNTRY !

Crime is committed with our tacit agreement.

Silence implies agreement!

____________________________________

Sevan Defense Initiative

teghut2008@gmail.comhttp://www.bigfamily.am/eco

Սևանի պաշտպանության նախաձեռնություն

teghut2008@gmail.comhttp://www.bigfamily.am/eco

Advertisements