Գրանտեր, գրանտեր, գրանտեր…

Գրանտները այսօրվա տաք թեման են՝ բլոգեր ստեղծելու համար տրամադրված գրանտերի վերաբերյալ Uzogh-ի պոստից հետո , Kornelij Glas-ը առաջարկում է գնահատել Հայաստանում ՀԿ-ների դերը հասարակություն կառուցելու նրանց գործառույթի առումով։ Մինչ Kornelij-ի հարցին հետևած քննարկումը կենտրոնանում է ՀԿ-ների գործունեության արդյունավետության վրա (Uzogh, Narjan), Bekaisa-ն գրում է Հայաստանում տրամադրված դրամաշնորհների մասնաբաժինների մասին և եզրակացնում, որ ՀՀ Կառավարությունը երկրի ամենախոշոր գրանտառուն է։

Advertisements